ROZBUDOWA HUTY SZKŁA w Częstochowie

Zleceniodawca: ABM Solid
Zakres robót: Prefabrykacja, dostawa i montaż na budowie
Przewidywana ilość stali: ok. 1000 Mg
W zakres prac wchodzi montaz stali prefabrykowanej dla budowy nowej
liniii technologicznej. Koniec robót przewidywany jest na marzec 2011r.